Bebeğinizin Büyüklüğü Ne Kadar? Gebeliğin 35. Haftası

bebeğin büyüklüğü, bebek ne kadar büyük, gebeliğin 35. haftasında bebek büyüklüğü

Bebeğiniz artık 2.5 kg. baş bölgesin­den kalçalara kadar olan uzunluğu bu hafta yaklaşık 33 cm. Toplam uzunluğu ise 45 cm.

Sizin Büyüklüğünüz Ne Kadar? Siz Ne Kadar Değiştiniz?

Göbek deliğinizden rahminizin tepe noktasına kadar ölçü yaklaşık 15 cm. Pubik simfizden ise 35 cm. bu haftaya kadar toplam kilo alımınız 10.8 ila 13 kg arasında olmalıdır.

Bebeğinizin Büyümesi ve Gelişimi

– Bebeğiniz Kaç Kilo?

Büyük olasılıkla birkaç kez doktorunu­za bebeğinizin ne kadar olduğunu veya doğduğunda kaç kilo olacağını sormuşsunuzdur. Bir sonraki soru bebeğin cinsiyeti hakkındadır, bu, en çok sorulan sorudur.bebeğin büyüklüğü, bebek ne kadar büyük, gebeliğin 35. haftasında bebek büyüklüğü

Rahminiz gittikçe büyüyor. Rahmini­zin boyutundaki artış bebeğin ve plasen­tanın büyümesi ve amniyotik sıvının artmasındandır. Bütün bu etmenler fetal ki­loyu tahmin etmeyi zorlaştırır.

– Fetal Kiloyu Tahmin Etmek İçin Ultrason Kullanmak

Fetal kiloyu tah­min etmek İçin ultrason kullanılabilir ama kilo tahminlerinde hatalar olabilir. Ultrason kullanarak fetal kiloyu önceden tespit etmenin kesinliği gelişmiştir. Doğ­ru bir tahmin yapmak yararlı olabilir.

Bebeğin kilosunu tahmin etmek için bir formül veya bilgisayar programında bir­kaç ölçü kullanılır. Bu, bebeğin başının ça­pı, başının çevresi, karnının çevresi, uyluk kemiğinin uzunluğu ve bazı durumlarda diğer fetal ölçüler kullanılarak hesaplanır.

Birçok kişi fetal kiloyu tahmin etmek için ultrason kullanılmasının bir tercih olduğunu düşünür. Ancak ultrasonla bile tahminler 225 gr. ya da daha fazla oran­da değişebilir.

– Bebeğiniz Doğum Kanalı için Uy­gun mu?

Fetal kilonun doktorunuz veya ultrason ile tahmin edilmesiyle bile be­beğin sizin için çok iri olup olmadığını veya sezaryen operasyonuna ihtiyacınız olup olmadığını söyleyemeyiz. Genel­likle, bebeğinizin pelvisinize uygun olup olmadığını ve doğum kanalından geç­mesi için alan olup olmadığım görmek için doğum sürecine girmeniz gerekir.

Ortalama veya ortalamanın üstünde bü­yüklüğü olan kadınların bazılarında 2.7 ila 2.9 kg arasındaki bir bebek pelvise uy­mayabilir. Benzer bir şekilde minyon ka­dınların bazen 3.4 kg ağırlığında ya da daha iri bebekleri hiçbir zorluk çekmeden doğurabildiklerini göstermiştir.

Bebeğinizin pelvisinizden geçip geçe­meyeceğini değerlendirmenin en İyi tes­ti ya da yöntemi doğum sürecidir.

– Hamileliğin Sonlarında Duygusal Değişimler

Doğuma yaklaştıkça, siz ve eşiniz da­ha heyecanlı olursunuz. Hatta belirli bir neden olmadan daha fazla duygu dalga­lanmaları yaşarsınız. İlişkinize önemli bir gerginlik getirecek şekilde daha si­nirli olabilirsiniz. Anlamsız ya da önem­li olmayan konular hakkında endişelene­bilirsiniz. Ayrıca kendi sağlığınız ve be­beğinizin durumu hakkındaki endişeniz hamileliğin son haftalarında artabilir. Bu, doğum sürecini ve doğumu nasıl ge­çireceğiniz konusundaki endişeleri de kapsar. İyi bir anne olup olmayacağınız veya bir bebeği uygun bir biçimde büyü­tüp büyütemeyeceğiniz konusunda endi­şelenebilirsiniz.

Bu duygular içinizde yoğunlaşırken daha çok kilo aldığınızı ve alışkın oldu­ğunuz şeyleri yapamadığınızı fark ede­ceksiniz. Kendinizi daha rahatsız hissedebilirsiniz ve iyi uyuyamayabilirsiniz. Bunların hepsi bir araya gelebilir ve duygu dalgalanmalarınız birdenbire yükselip alçalabilir.

– Bu Değişimlerle Nasıl Başa Çıkabi­lirsiniz?

Duygusal değişimler normal­dir; yalnız olduğunuzu zannetmeyin. Diğer hamile kadınlar ve eşleri de aynı en­dişeleri duyarlar.

Eşinizle endişeleriniz hakkında konu­şun. Nasıl hissettiğinizi ve neler yaşadı­ğınızı anlatın. Eşinizin, siz, bebek ve do­ğum süreci ve doğum sırasında kendi ro­lü konusundaki endişelerini duyunca şa­şırabilirsiniz. Bu konular hakkında ko­nuşarak, eşiniz, duygu dalgalanmaları ve ağlama krizleri dahil neler yaşadığınızı daha kolay anlayabilir.

Duygusal problemleri doktorunuzla ele alın. O size yaşadıklarınızın normal olduğunu anlatacaktır. Doğum öncesi kurslar ve hamilelik ile doğum konusun­da bilgilerinizi kullanın.

Duygusal değişimler genellikle her ka­dında olur, bu yüzden bunlara hazır olun. Eşinizden, doktorun muayenehanesindeki hemşireden ve doktorunuzdan neyin normal olduğu ve duygu dalgalanmaları konusunda ne yapılabileceğini daha iyi anlamanıza yardım etmelerini isteyin.

35. Hafta İçin Tavsiye

Hamilelik sutyenleri, büyümekte olan göğüsleriniz için fazladan des­tek sağlamak için tasarlanır. Gün içinde ve gece uyurken bu sutyenler­den kullanmak daha rahat hissetme­nizi sağlayabilir.

Babaya Tavsiye

Bir doğum öncesi muayenede doktora doğumdaki rolünüzü sorun. Yapmak, istediğiniz bazı şeyler olabilir, örneğin göbek kordonunu kesmek veya bebeğinizin doğumunu kameraya almak gibi. Her yeni baba doğumda aktif bir rol almak istemez. Bu da normaldir.

Beslenme Düzeniniz

Vücudunuz gelişmekte olan bebeğiniz için bol miktarda vitamin ve mineral ihti­yacı duymaya devam eder. Ayrıca emzir­meyi seçerseniz çok daha fazlasına ihtiya­cınız olacak. İyi beslenmeye devam etme­nin sizin ve bebeğiniz için ne kadar gerek­li olduğunun farkına varmanız önem taşır

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir