Sür Verme Çağında Cinsel İlişki

emzirme zamanı cinsel ilişki, emziren kadın ve cinsel ilişki

Doğum ertesi, çocuğuna süt veren kadının telkih olunma kabiliyeti pek zayıf bir derecededir. Lâkin cinsel ilişki isteği tamamen yok değildir. Çok çocuk doğuran milletlerin kadınları, birbiri arkasına gebe kaldıkları ve çocuklarını bazen iki seneye yakın bir müddet emzirdikleri cihetle, emzirme çağlarında hakikaten telkih olunma kabiliyetine sahip değildir. Zira bu kadınlarda cinsel organları sık sık gebe kalmaları ve bunları takip eden sükûnet zamanları dolayısıyla, istirahate muhtaçtır ve emzirme zamanlarında faaliyette bulunmaz. Uzun aralıklarla gebe kalan ve çocuğunu pek kısa bir zaman için emziren Avrupalı kadında ise, cinsel organları gebelikten sonra tekrar hızla çalışmaya başlar. Kadın, yumurtalıklarının ne vakit tekrar çalışmaya başladığının farkına varmaz.emzirme zamanı cinsel ilişki, emziren kadın ve cinsel ilişki

İlk yumurtanın yumurtalıktan çıktığını da fark etmez. Ancak 14 gün sonra bu yumurta telkih olunmadığı ve rahmin kaygan zarıyla birlikte aybaşı kanı halinde vücudu terk ettiği takdirde, yumurtalıklarının yeniden çalışmaya başlamış olduklarını anlar. Eğer kadın, emzirme çağında yeniden cinsel ilişkide bulunursa, gebelikten sonra tekrar faaliyete geçen yumurtalıkların imal ettikleri ilk yumurta telkih olunur ve doğumdan sonra yeni bir aybaşı gelmeden, kadın tekrar gebe kalır. Bu şekilde, gebelikten sonra ilk aybaşı gelmeden bir daha gebe kalan kadınlar pek çoktur. Zira hepsi de aybaşları gelmediği için telkih olunma kabiliyetlerini yeniden kazanmadıklarını sanırlar ve doktorlar bu sahada o derecede fazla tecrübe sahibidirler ki muayeneye gelen kadınla bir iki kelime konuştuktan sonra hemen durumun sonucunu söyleyebilecek bir halde bulunurlar.

Çünkü kadın, ekseriya şu sözlerle, derdini anlatmaya başlar. Bay doktor; bilmem bir tuhaflığım var. Sanki gebe kalmışım gibi. Halbuki buna imkân yok çünkü henüz çocuk emziriyorum ve ilk aybaşım daha olmadı. Doktor, gebeliğin üçüncü ayında yeni bir gebelik teşhisi koyar. Kadın ise: yanlışınız olacak doktorcuğum der. Yeniden gebe olmama imkân yok. Daha hâlâ aybaşım gelmedi diyorum size. Doktor ise şu cevabı verir: Aksine, aybaşınız gelmedi, çünkü yeniden gebe kaldınız. Yumurtalığınızdan çıkan ilk yumurta telkih olundu ve dolayısıyla aybaşınız gelmedi; yani telkih olunmamış bir yumurta çıkarmadınız. Gebesiniz bayanım. Ne yapalım: emzirme çağına fazla güvenmemeliydiniz ve gebelikten iki ay sonra yine bir telkihten korunma vasıtası kullansaydınız.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir